Palvelut

 • Suunnittelu
 • Valmistuttaminen
 • Hankinta / Hankintaratkaisut
 • "Hankintapäällikkö"-palvelu,
  Kilpailuttaminen (tuotteet
  ja palvelut)
 • Logistiikka
 • Projektinjohto
 • Konsultointi
x_esiteteline1.jpg